Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 91 /2022                                                                                                                     Warszawa, 4.07.2022 r.

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej uprzejmie zaprasza Panią/Pana na posiedzenie Rady Nadzorczej, które odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni w pawilonie przy ul. Sobieskiego 18 w dniu 11 lipca 2022  o godz. 17.30 - (kontynuacja posiedzenia RN z dnia 27 czerwca 2022)

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Sprawy wniesione przez Zarząd.
  1. Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu na III kwartał 2022 (Uchwała).
  2. Sprawozdanie Zarządu z wykonania zadań planowych oraz dodatkowych zadań kwartalnych w II kwartale 2022 r.
  3. Omówienie treści skorygowanego zawiadomienia o zwołaniu WZ oraz przyjęcie projektów uchwał do podjęcia  na WZ Spółdzielni w dniu 24 września 2022 r.
  4. Informacja dotycząca oddanych SPEC i jego następcom prawnym urządzeń węzłów cieplnych w nieruchomościach jednobudynkowych.
  5. Omówienie zagadnień omawianych na posiedzeniach Zarządu, na podstawie protokołów z posiedzeń.
  6. Sprawy różne.
 3. Sprawy wniesione przez członków RN:
 1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
 2. Propozycja ustalenia górnego limitu wynagrodzenia dla Członków Zarządu – realizacja wniosku przyjętego na WZ w 2019 roku.
 3. Sprawy różne.
 4. Potwierdzenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej wstępnie ustalonego na dzień  29 sierpnia 2022.

Część niejawna

 1. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2021 (Uchwała).
 2. Przyznanie Prezesowi Zarządu premii za II kwartał 2022  (Uchwała).
 3. Wyznaczenie dodatkowych zadań kwartalnych dla Zarządu na III kwartał 2022 (Uchwała).
 1. Zakończenie posiedzenia.

                                                Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Elżbieta Karpińska

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl